Italian Game

Bàn cờ hiển thị Italian Game với các nước đi 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 được chơi
Nội dung
Học khai cuộc
Chơi chống lại Stockfish

Các bài học về Italian Game

Học Italian Game sử dụng các bài học công cộng.

The Italian Game
164 của Fernsage

Ideas and lines in the Italian Game

Italian Game
34 của acquerugiola

Various lines of the Italian Opening. Theory comes from the Chessfactor "Italian Game - Opening Theory" playlist, that can be found here: https://youtube.com/playlist?list=PL9RQPxG_e-LlwrRs1AbpHiQ4sAdERLfIf

Legal Trap
9 của erendanyel

Learn the legal trap

Ponziani-Steinitz Gambit
7 của Cileklim

A lesser known alternative to the Traxler Counterattack.

Italian Game White
6 của kylknght

mememememmemememe ememe

Rousseau Gambit - Jonathan Schrantz
5 của stef9998

Rousseau Gambit moves by Youtube Video of Jonathan Schrantz

Chơi chống lại Stockfish

Chơi Italian Game
Chơi chống lại Italian Game

Bạn có muốn thử Italian Game? Tập khai cuộc này chống lại Stockfish.

Chơi chống lại Stockfish hoặc với quân trắng hoặc với đen và khám phá khai cuộc.