Chiến thuật bịt mắt

Cải thiện kỹ năng trực quan hóa cờ vua của bạn

Sử dụng chiến thuật bịt mắt để cải thiện kỹ năng hình dung cờ vua của bạn. Tìm lời giải chiến thuật trong khi nhìn thấy vị trí hiện tại bàn cờ với các nước đi trong quá khứ. Hình dung hiện trạng bàn cờ với các nước đã được đi kể từ đó, và sau đó bạn phải tìm lời giải chiến thuật bằng cách tưởng tượng bàn cờ và các nước đi được chơi trong đầu bạn.

Nó hoạt động như thế nào

Sử dụng các chiến thuật bịt mắt mà bạn cần làm quen với. Ở đây tôi cố gắng giải thích nó đơn giản và rõ ràng nhất có thể.

Bàn cờ bị đóng băng

Bàn cờ bị đóng băng và không hiển thị hiện trạng của ván cờ. Điều này có nghĩa là bạn không thấy hiện trạng mới nhất của bàn cờ. Các quân cờ không hoạt hình trong các chiến thuật. Bạn phải giữ các vị trí của các quân cờ trong đầu của bạn!

Nếu bạn nhấp vào vị trí mà một quân cờ được định vị, các nước đi cho phép có thể sẽ được hiển thị cho bạn xem. Nếu sau đó bạn nhấp một lần nữa vào ô cờ được chọn, nước đi sẽ được thực hiện và bài tập sẽ tiếp tục.

trạng thái bàn cờ khác nhau
danh sách nước cờ

Danh sách nước đi

Bên cạnh bàn cờ, bạn sẽ thấy danh sách các nước đi đã được chơi kể từ khi bàn cờ bị đóng băng. Danh sách này chỉ ra vị trí hiện tại của ván cờ và các nước đi mà đối thủ đã chơi.

Các nước đi mà đối thủ chơi trong lúc chiến thuật được thêm vào danh sách này!

Chiến thuật

Nhiệm vụ của bạn là giải bài tập như với các chiến thuật thông thường. Chỉ có một lời giải là đúng.

Ngay sau khi bạn giải chiến thuật xong, vị trí cuối cùng sẽ được hiển thị. Bạn có cùng lời giải này trong đầu bạn không?

chiến thuật đã giải quyết