Italian Game

Miêu tả

Various lines of the Italian Opening. Theory comes from the Chessfactor "Italian Game - Opening Theory" playlist, that can be found here: https://youtube.com/playlist?list=PL9RQPxG_e-LlwrRs1AbpHiQ4sAdERLfIf

Người tạo ra

acquerugiola

Khai cuộc

Italian Game


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận