Chiến thuật không quân cờ

Cải thiện kỹ năng trực quan hóa cờ vua của bạn

Tất cả các quân cờ đã biến mất! Chỉ có một danh sách các quân cờ nên ở đâu bên cạnh bàn cờ. Bạn có thể hình dung vị trí đủ tốt trong đầu để giải chiến thuật không?

Nó hoạt động như thế nào

Sử dụng chiến thuật không quân cờ cần phải làm quen. Ở đây tôi cố gắng giải thích làm thế nào để sử dụng chúng đơn giản và rõ ràng nhất có thể.

Các quân cờ ở đâu?

Nếu bạn tải một chiến thuật không quân cờ, bạn sẽ nhìn vào một bàn cờ trống. Tuy nhiên, bên cạnh bàn cờ, bạn sẽ thấy nơi các quân cờ được đặt chính xác trên bàn cờ.

Nhiệm vụ của bạn bây giờ là hình dung các quân cờ trên bàn cờ và cố gắng giải chiến thuật.

Danh sách quân cờ

Giải chiến thuật

Bạn đã hình dung vị trí và giải các chiến thuật chưa? Sau đó, bạn có thể chơi các giải pháp ngay bây giờ.

Nếu bạn nhấp vào vị trí trên ô mà một quân đang đứng, các nơi mà quân có thể di chuyển đến sẽ được hiển thị cho bạn. Đơn giản chỉ cần di chuyển quân như bạn thường làm.

Bàn cờ hiển thị các Nước đi hợp pháp nếu bạn nhấp vào ô vuông của quân cờ

Lịch sử

Nếu bạn đã thực hiện đúng nước đi, lịch sử nước đi sẽ được hiển thị. Ở đó bạn có thể thấy TTNT (Trí tuệ nhân tạo) đã chơi gì để đáp trả nước đi của bạn.

Tiếp tục chơi cho đến khi chiến thuật được giải xong!

lịch sử nước đi hiển thị các nước đã đi