Bản quyền

Các chính sách bản quyền được dịch chỉ đóng vai trò là nguồn thông tin không chính thức. Vui lòng đọc phiên bản tiếng Anh cho phiên bản chính thức áp dụng cho trang web. Phiên bản tiếng Anh của Chính sách bản quyền

Sửa đổi lần cuối: 2020-06-27

Giới thiệu

Listudy tôn trọng và công nhận bản quyền của bên thứ ba. Bạn chỉ được phép xuất bản nội dung công khai trên Listudy, mà bạn có tất cả các quyền cần thiết.

Các tệp PGN

Bạn chỉ được phép thực hiện các nghiên cứu công khai bằng cách sử dụng các tệp PGN, mà bạn có tất cả các quyền cần thiết. Không sao chép tệp PGN từ các trang web khác mà bạn không có quyền. Điều này áp dụng đặc biệt, nhưng không giới hạn, các tệp PGN trả phí.

Chủ sở hữu bản quyền

Nếu bạn tin rằng ai đó đã tải lên hoặc đăng nội dung của bạn trên Listudy.org mà không có sự cho phép của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-Mail : copyright@listudy.org

Các điều khác

Listudy có thể thay đổi chính sách này theo quyết định của mình.