Cám ơn

Cám ơn tất cả những người đã giúp đỡ trực tiếp trên Listudy và tất cả các dự án làm cho mã và nội dung khác có sẵn công khai. Nếu không có sự giúp đỡ này, Listudy không thể tồn tại dưới dạng này.

Cám ơn tất cả Contributors.

Cám ơn tất cả những người đã cung cấp bản dịch.

Cám ơn Lichess cho tất cả công việc của họ. Đặc biệt để thực hiện các nghiên cứu, cơ sở dữ liệu câu đố của họ (database.lichess.org), Chessground và các biểu tượng tự do hoạt động của họ.

Cám ơn Niklas Fiekas về stockfish.wasm.

Cám ơn Jeff Hlywa về chess.js.

Cám ơn Colin M.L. Burnett, Armando Hernandez Marroquin, Alexis Luengas, Usolando, pirouetti, therealqtpi, Jimmie Elvenmark về bộ quân cờ của họ.

Cám ơn các tác giả của ElixirPhoenix.