Chơi chống lại Stockfish

Mikhail Tal

Attack with Mikhail Tal

Mikhail Tal managed to gain the World Championship title with his uncompromising attacking style. Learn how to attack in chess by the best.

Được đề xuất bởi:
Levon Aronian

Chơi chống lại Stockfish: học với động cơ cờ vua tốt nhất.

Stockfish là một trong những động cơ cờ vua tốt nhất hiện có. Và với sự trợ giúp của WebAssembly, động cơ bây giờ cũng có thể được thực hiện trực tuyến trong trình duyệt. Điều này có nghĩa là động cơ đang chạy trong trình duyệt của riêng bạn.

Cảm ơn các nhà phát triển của stockfish! Trang web stockfish chính thức

Cảm ơn Niklas Fiekas cho WebAssembly của Stockfish! stockfish.wasm