Ponziani-Steinitz Gambit

Miêu tả

A lesser known alternative to the Traxler Counterattack.

Người tạo ra

Cileklim

Khai cuộc

Italian Game


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận