Fantasy Variation vs the caro Kann

Miêu tả

This is a study of the fantasy variation opening vs the caro-kann defense by gotham chess. Link to the video: https://www.youtube.com/watch?v=z_Q4LaR_ZVY

Người tạo ra

alphadave

Khai cuộc

Caro-Kann Defense


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận