Caro-Kann defence

Miêu tả

Caro-Kann by Mr_Penings

Người tạo ra

Ja

Khai cuộc

Caro-Kann Defense


Bình luận

This doesn’t seem right.

by: yogipete

Đăng ký bình luận