Jobava London System

Miêu tả

A comprehensive look at the off-beat and now trending Jobava variation of the London system.

Người tạo ra

Gilbert

Khai cuộc

London System


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận