London Traps Training

Miêu tả

Win material, get a winning position or mate the oppononent with these London tricks. All these studies are public information and are gathered from Youtube, Lichess and other sites.

Người tạo ra

Ilitsj

Khai cuộc

London System


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận