Understanding the Budapest Gambit

Miêu tả

This study about the Budapest Gambit covers the basics of the four main variations of the opening. For more information about this opening check out the video by Hanging Pawns: https://www.youtube.com/watch?v=GHAYsm8FOh0

Người tạo ra

Arne

Khai cuộc

Budapest Gambit


Bình luận

Chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên viết một bài!

Đăng ký bình luận