Sicilian Defense: Alapin Variation

Bàn cờ hiển thị Sicilian Defense: Alapin Variation với các nước đi 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. d4 Nc6 được chơi
Nội dung
Học khai cuộc
Chơi chống lại Stockfish

Sicilian Defense

Các bài học về Sicilian Defense: Alapin Variation

Học Sicilian Defense: Alapin Variation sử dụng các bài học công cộng.

Alapin Sicilian - White
40 của badatchess

A counter to the Sicilian: the Alapin. When white plays 2. c3 to prepare d2-d4.

Alapin Sicilian
8 của Swazmataz

The c3 Sicilian for white

Alapin Sicilian
4 của penguinquesadilla

How to play the Anti-Sicilian. A very solid response to the Sicilian defence with less theory than the open Sicilian.

Chơi chống lại Stockfish

Chơi Sicilian Defense: Alapin Variation
Chơi chống lại Sicilian Defense: Alapin Variation

Bạn có muốn thử Sicilian Defense: Alapin Variation? Tập khai cuộc này chống lại Stockfish.

Chơi chống lại Stockfish hoặc với quân trắng hoặc với đen và khám phá khai cuộc.