Deflection

Deflect the defending piece.

Deflection chiến thuật

Trở nên tốt hơn trong Deflection bằng cách giải các chiến thuật. Rèn luyện chiến thuật thực sự từ 37 các ván cờ khác nhau.

Deflection chiến thuật