At veya File karşı Kale

At veya file karşı Kale oyunsonları.

Oyunların Sonları

"Chess Studies, Or, Endings of Games" kitabından.

1 2 3 4 5

Filler ve/veya atlar kaleye karşı, piyonlu ve piyonsuz.